Προβλεψε και κερδισε

Πρόβλεψε & Κέρδισε!

Η Meridianbet σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις Meridian Loyalty Vouchers αξίας €20!

ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ!

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ!

Τι πρέπει να κάνεις;

*Η προωθητική ενέργεια “Πρόβλεψε & Κέρδισε” θα διενεργείτε μόνο εντός των αδειοδοτημένων υποστατικών του αποδέκτη Κλάσης Α Meridian Gaming (CY) Ltd (όχι στα αδειοδοτημένα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων).
 


Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Διοργανωτής

1.1. Η Meridian Gaming (CY) Ltd διοργανώνει εβδομαδιαία προωθητική ενέργεια με την ονομασία «Πρόβλεψε & Κέρδισε»

1.2. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας είναι η Meridian Gaming (CY) Ltd.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι:

(α) είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου,

(β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

(γ) έχουν συμπληρώσει ορθά στο σχετικό προωθητικό έντυπο το ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο τους,

(δ) έχουν προβλέψει σωστά τις προεπιλεγμένες στοιχηματικές επιλογές όλων των αγώνων που θα επιλέξουν/αναγράψουν από το πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας (England Premier League) ή/και από το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ Αγγλίας (England Championship) μόνο.

2.2. Από τη διεκδίκηση του δώρου της προωθητικής ενέργειας εξαιρούνται:

(α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας Meridian Gaming (CY) Ltd,

(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους εργαζομένους της Meridian Gaming (CY) Ltd.

 

3. Διαδικασία Συμμετοχής

3.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εβδομαδιαία προωθητική ενέργεια θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα αδειοδοτημένα υποστατικά του αποδέκτη Κλάσης Α Meridian Gaming (CY) Ltd (όχι αδειοδοτημένα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων), να συμπληρώσουν στο σχετικό προωθητικό έντυπο και δίπλα από τις σταθερές στοιχηματικές επιλογές που δίνονται, τους αγώνες που επιθυμούν από το πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας (England Premier League) ή/και από το πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ Αγγλίας (England Championship), και να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο και το κινητό τους τηλέφωνο. Σημειώνεται ότι οι στοιχηματικές επιλογές θα είναι σταθερές και ίδιες  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας. Σε περίπτωση που η Meridian Gaming (CY) Ltd επιθυμεί να προβεί σε αλλαγή των στοιχηματικών επιλογών τότε θα πρέπει να τύχει σχετικής έγκρισης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

3.2. Το προωθητικό έντυπο θα διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ εντός των αδειοδοτημένων υποστατικών του αποδέκτη Κλάσης Α Meridian Gaming (CY) Ltd (όχι σε αδειοδοτημένα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων).

3.3. Μετά την συμπλήρωση του, το προωθητικό έντυπο θα πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικά σφραγισμένο κουτί με το λογότυπο της προωθητικής ενέργειας «Πρόβλεψε & Κέρδισε» που θα βρίσκεται εντός των αδειοδοτημένων υποστατικών του αποδέκτη Κλάσης Α Meridian Gaming (CY) Ltd (όχι σε αδειοδοτημένα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων).

3.4. Όσα προωθητικά έντυπα δεν τοποθετούνται στο ειδικά σφραγισμένο κουτί με το λογότυπο της προωθητικής ενέργειας «Πρόβλεψε & Κέρδισε» θα ακυρώνονται.

3.5. Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις δυσφημιστικές, υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

3.6. Ο κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να λάβει μέρος μόνο μία φορά στην ίδια προωθητική ενέργεια της εβδομάδας.

 

4. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

4.1. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας καθορίζεται από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στις 00:00:00 μέχρι και την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στις 23:59:59.

4.2. Κάθε εβδομάδα, η προωθητική ενέργεια θα ξεκινά την Τρίτη στις 14:00 και θα τελειώνει το Σάββατο στις 14:00.

 

5. Δώρα Προωθητικής Ενέργειας

5.1. Κάθε εβδομάδα, θα αναδεικνύεται ένας νικητής που θα κερδίζει Meridian Loyalty Vouchers συνολικής αξίας €20 τα οποία και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους όρους του Meridian Loyalty Voucher όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

6. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητή

6.1. Νικητής θα είναι αυτός που θα έχει προβλέψει ορθά όλες τις στοιχηματικές επιλογές των αγώνων της αγωνιστικής που επέλεξε και για την οποία συμμετείχε στην προωθητική ενέργεια.

6.2. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας συμμετέχοντες σε κάθε αγωνιστική που να έχουν προβλέψει ορθά όλες τις στοιχηματικές επιλογές των αγώνων που επέλεξαν ή των περισσότερων αγώνων (σε περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες δεν πρόβλεψε ορθά όλους τους αγώνες), τότε το ποσό θα διαμοιράζεται αναλόγως.

6.3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έστω ένας συμμετέχοντας που να έχει προβλέψει ορθά και τις 5 στοιχηματικές επιλογές των αγώνων που επέλεξε, τότε θα επιλεχθούν όλοι όσοι πρόβλεψαν ορθά τις 4 από τις 5 επιλογές των αγώνων κ.ο.κ.

6.4. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιείτε κάθε Τρίτη στις 12:00 στο αδειοδοτημένο υποστατικό του αποδέκτη Κλάση Α Meridian Gaming (CY) Ltd (όχι σε αδειοδοτημένα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) όπου πραγματοποιήθηκε η συλλογή των προωθητικών εντύπων.

6.5. Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός της ημέρας ανάδειξης των νικητών (Τρίτης) τηλεφωνικώς στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια και θα πρέπει να ανταποκριθούν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση θα απωλέσουν το δικαίωμα απόκτησης του δώρου, το οποίο θα προσφέρεται στον πρώτο επιλαχόντα που πληροί τα κριτήρια ανάδειξης νικητή.

6.6. Ο νικητής κάθε αγωνιστικής θα ανακοινώνεται και στον επίσημο λογαριασμό της Meridian Gaming (CY) Ltd στο Facebook.

6.7. Μετά την ανάδειξη του νικητή, όλα τα προωθητικά έντυπα που έχουν μαζευτεί θα καταστρέφονται.

 

7. Διαδικασία παραλαβής Δώρου

7.1. Το δώρο θα πρέπει να παραληφθεί από τον νικητή αυτοπροσώπως στο αδειοδοτημένο υποστατικό του αποδέκτη Κλάση Α Meridian Gaming (CY) Ltd (όχι σε αδειοδοτημένα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) που θα συμφωνηθεί, αφού επιδείξει την ταυτότητα του/της για επικύρωση στοιχείων.

 

8. Γενικοί όροι Διαγωνισμού

8.1. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλο δώρο και δεν μπορεί να μεταπωληθεί σε τρίτους ή να τύχει οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης από τον παραλήπτη του.

8.2. Η Meridian Gaming (CY) Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

8.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας ή σε περίπτωση σύντμησης της χρονικής διάρκειας της, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές. Όσες συμμετοχές πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν την Meridian Gaming (CY) Ltd. Με τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση του δώρου μετά τη λήξη της προωθητική ενέργειας ή άλλως πώς.

8.4. Απαντήσεις υβριστικές ή προσβλητικές σε προωθητικά έντυπα δεν θα γίνονται δεκτές και θα καταστρέφονται χωρίς προειδοποίηση.

8.5. Η Meridian Gaming (CY) Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, σε οποιαδήποτε φάση της προωθητικής ενέργειας, συμμετέχοντα ο οποίος έχει προβεί ή προβαίνει σε δυσφημιστικά ή υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια, μέσω των Κοινωνικών Δικτύων ή άλλων μέσων, προς το Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του Διοργανωτή.

8.6. Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που γίνονται μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, θα θεωρούνται άκυρες.

8.7. Η Meridian Gaming (CY) Ltd διατηρεί το δικαίωμα προβολής της προωθητικής ενέργειας και των νικητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και του Κώδικα Διαφήμισης.

8.8. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ο παίχτης επιλέγει 5 αγώνες της αγωνιστικής από ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΑΓΓΛΙΑΣ ή/και ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ ΑΓΓΛΙΑΣ και τους αναγράφει στον κενό χώρο δίπλα από την ΕΠΙΛΟΓΗ.

*Σημ.: Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. Δύναται να αλλάξουν κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Στη συνέχεια συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του για λόγους επαλήθευσης και επικοινωνίας σε περίπτωση που είναι νικητής ή ένας εκ των νικητών, και το τοποθετεί στο ειδικά σφραγισμένο κουτί με το λογότυπο της προωθητική ενέργειας «Πρόβλεψε & Κέρδισε».